Duidelijke streefdoelen

In ons logo ondersteunt het krachtige donkerblauw, ons voortdurend streven naar kwaliteit, de andere kleuren.

Met het lichtblauw willen we het open karakter van de school weergeven: iedereen is heel bereikbaar en via ons leerplatform kan u uw zoon/ dochter optimaal opvolgen.

Het respectvolle rood staat centraal in ons handelen met onze leerlingen, ook een waarde die we willen doorgeven.

Zorgzaam omspringen met elkaar en de omgeving vinden we terug in het heldere groen.

Door de kleinschaligheid van de school zijn we onze leerlingen warmmenselijk nabij. Een babbel, een schouderklopje … dit symboliseert het warme geel.

Een gevarieerd studieaanbod

In de 1ste graad (A-stroom) gaan we op verkenning naar de eigen mogelijkheden en willen we optimaal differentiëren. Door de keuzevakken (KIT) kunnen de leerlingen verschillende domeinen leren kennen en ervan proeven om zo een weloverwogen keuze te maken naar de 2de graad toe.

Voor Frans en wiskunde reiken we de leerstof aan op maat, daarom werken we in niveaugroepen.

Leren leren en zelfstandig werk zijn belangrijke vaardigheden in de rest van hun studieloopbaan. Dit proberen we te stimuleren in het Flexcafé.

In de 2de en de 3degraad kunnen ze op Viso Cor Mariae uit verschillende richtingen in de volgende studiedomeinen kiezen: Economie, Wetenschappen, Talen, Wiskunde en Informatica.

De leerling-staat-centraal gedachte

De leerling zoveel mogelijk kansen bieden: keuzevakken, uitstappen, inspraak via leerlingenraad, coaches die de leerlingen begeleiden, leerlingcontacten, …

Kleinschaligheid

Wij kennen onze leerlingen

Openheid

Alle volgfiches en rapporten kunnen door ouders dagelijks gevolgd worden