Het 1ste leerjaar A op Viso Cor Mariae

Het 1ste leerjaar A op Viso Cor Mariae

Wij maken het duidelijker aan de hand van een pdf.
Klik op onderstaande figuur om het bestand te openen.

Binnen het lessenrooster van 32 lesuren in het eerste leerjaar A hebben de leerlingen 27 lesuren algemene vorming en 5 lesuren differentiatie.
Dit wil zeggen dat we tijdens deze 5 extra uren de leerstof gaan verbreden, verdiepen en remediëren.

Op Viso Cor Mariae vullen we dit als volgt in: 2 u. Flexcafé, 2 u. KIT en 1 u ICT.

Flexcafé

De term flexcafé staat voor flexibel leren of ook wel leren op maat.
Gedurende 2 lesuren per week sturen 4 leerkrachten de leerlingen bij waar nodig, ook wat studiemethode betreft.

Hierbij komen de vakken Frans en wiskunde uitgebreid aan bod. De leerkracht geeft nog even extra uitleg in kleinere groepen en de leerlingen oefenen zelfstandig bepaalde leerstof die ze nog onvoldoende onder de knie hebben verder in.
Leerlingen die sterk zijn in deze vakken worden tijdens deze uren uitgedaagd met complexere (verdiepende) opdrachten.

Als we merken dat er nood is aan planning, studietips of het leren leren van andere vakken, dan kan 1 van de leerkrachten hen even apart nemen om hen hierin te begeleiden.

KIT

Binnen hun lessenrooster kunnen leerlingen zelf 2 lesuren per week kiezen.
Het is de bedoeling dat leerlingen hun keuze maken op basis van hun interesses en hun talenten.

Binnen deze keuzevakken worden de leerinhouden uit de algemene vorming verder uitgediept of gecombineerd in projecten of toegepast in de praktijk.

Na het 1ste jaar zouden ze al een betere kijk moeten hebben op hun eigen talenten en interesses zodat ze naar het 2de jaar al een idee hebben wat ze zouden willen volgen. De keuze in het 2de jaar is daarbij niet bindend voor de richting in het 3de jaar.

Sommige keuzevakken worden voor 1 semester aangeboden (daarvan kan je er 2 kiezen), andere vakken voor een volledig schooljaar.

Semestermodules: Ecochique, CinéCréamag, Co-lab en Co-tech
Jaarmodules: Healthcheck, Fameus Espresso en Talent4Event

ICT

Tijdens dit lesuur krijgen de leerlingen een theoretische basis rond ICT: mappen beheren, accounts aanmaken, Word, Powerpoint en de basisprincipes van programmeren.

Het inoefenen en evalueren ervan gebeurt binnen de vakken van de algemene vorming. Zo is de theorie afgestemd op hun dagelijkse behoeften. Vanzelfsprekend voor hun leeftijd gaat er ook de nodige aandacht naar de veiligheid online.

Extra aandacht voor Frans, Nederlands en wiskunde: niveaugroepen

We motiveren en stimuleren het leerproces bij onze leerlingen door het werken met niveaugroepen voor Frans, Nederlands en wiskunde.
Afhankelijk van de resultaten én het tempo krijgen alle leerlingen les op hun eigen niveau, van uitdagend met verdiepende leerstof en zelfstandig werk tot meer persoonlijke begeleiding met een aangepast tempo. Tijdens de klassenraden bekijken de vakleerkrachten in welke niveaugroep elke leerling zich het best kan ontplooien. Wij gebruiken de evolutie in de eerste graad als objectief oriënteringsmiddel naar de tweede graad.