Het 2de leerjaar A op Viso Cor Mariae

Binnen het lessenrooster van 32 lesuren in het 2de leerjaar A hebben de leerlingen 25 lesuren algemene vorming met daarnaast 5 lesuren basisoptie en 2 lesuren differentiatie. Dit schooljaar maken ze een keuze voor een basisoptie, dit hoeft nog niet bepalend te zijn voor het 3de jaar.

Op Viso Cor Mariae vullen we het lessenrooster als volgt in:

Wat houden deze basisopties in?

Economie en organisatie

Droom je ervan om later jouw eigen bedrijf te starten? Ben je een geboren manager of ben je danig gefascineerd door de wetten en grillen van de economie? Wie ondernemingszin heeft, komt hier aan zijn trekken. De leerstof is opgedeeld in 6 grote rubrieken: de consument, de onderneming en de overheid in de samenleving, ondernemingszin en ondernemerschap, de data-economie in de samenleving en ICT binnen de economische processen.

We zetten een deel van de leerstof om in de praktijk. We starten hiervoor een eigen mini-onderneming: we kiezen een leuk product of een leuke dienst, we ontwerpen zelf een logo en zoeken een passende naam voor onze onderneming. We verkopen onze producten/diensten doorheen het jaar en berekenen het resultaat.

Deze basisoptie zal aangeboden worden op 2 niveaus: de ene groep zal zelfstandiger aan het werk gaan in projecten, de andere groep zal daarin meer begeleid worden.

Moderne talen en wetenschappen

Deze basisoptie bestaat uit 2 component: talen en wetenschappen.

In wetenschappen is het de bedoeling dat de leerling de essentiële wetenschappelijke vaardigheden aanleert door een breed gamma aan onderzoeksprojecten en experimenten binnen de 3 domeinen: fysica, biologie en chemie. In het domein biologie wordt het deel microscopie sterk uitgebreid. Zo kan je microscopisch nagaan welke vormen bacteriën kunnen hebben? Heb je er al bij stilgestaan dat je met een aardappel spanning kan opwekken? Of welke stoffen er kunnen ontstaan bij een chemische reactie? De leerling wordt dus uitgedaagd om vanuit verbeelding of verwondering met een kritische en wetenschappelijke houding naar verschijnselen uit het dagelijkse leven te kijken.

Tijdens de lessen moderne talen gaan leerlingen op zoek naar verbanden tussen talen, onderzoeken ze dialecten in een taal, zoeken ze uit hoe een taal nieuwe woorden vormt en genieten ze van de cultuur die samenhangt met een taal aan de hand van film, muziek, kortverhalen, blogs, luisterverhalen, documentaires, …

Één van de krachtlijnen is natuurlijk vaardiger worden in taal en de bedoeling is om mondeling en/of schriftelijk in interactie te gaan met Frans- of Engelstaligen. Dit kan via chat, Skype, e-mail of een bezoek aan een school over de taalgrens. Ook structuren over de talen heen krijgen de nodige aandacht: we gaan op onderzoek uit om zo verschillen en gelijkenissen tussen talen te ontdekken.

KIT en Flexcafé

Ook dit jaar kan je kiezen uit verschillende keuzevakken en het Flexcafé blijft eveneens behouden. In de lessentabel kan je zien dat dit telkens 1 uur per week is, maar wij kiezen ervoor om deze vakken beurtelings 2 uur om de 2 weken aan te bieden. Zo kan er grondiger aan een geheel gewerkt worden.