Economie (ASO-TSO)

Wie kiest voor de pool economie?

Leerlingen met een brede interesse voor het dagelijkse leven rondom zich, zeker op economisch vlak.

Wat is de inhoud van het vak economie – bedrijfseconomie?

Een greep uit de vele onderwerpen die behandeld worden…

• Welke activiteiten vinden in een onderneming plaats?

• Welke motieven zetten mensen ertoe aan te ondernemen?

• Waarom werken mensen?

• Wie werkt in een bedrijf?

• Hoe zijn de relaties tussen werkgevers, werknemers?

• Wat zijn vakbonden?

• Wanneer is een onderneming succesvol?

• Welke producten zal een onderneming verkopen?

• Hoe bepaalt een onderneming de verkoopprijs van hun producten?

• Wat is de juiste vestigingsplaats voor de onderneming?

• Hoe promoot de onderneming haar producten?

• Welke producten voeren we in en uit?

• Welke documenten circuleren er in elke afdeling van een bedrijf?

• Wat houdt de boekhouding in van een bedrijf?

• Hoe interpreteren we bepaalde cijfers?

Welke toekomstperspectieven biedt de richting?

Deze richting is een goeie basis voor het latere studie- en beroepsleven. Een greep uit mogelijke beroepen : verzekeringsagent, bankbediende, boekhouder, manager, verkoper, bedrijfsleider, …

Maar ook in het dagelijkse leven biedt dit vak heel wat perspectieven zoals het beheren van eigen financiën en administratie, het leiden van een eigen bedrijf, het prijsbewust zijn, het budgetteren van de eigen middelen of dat van het bedrijf, het bewust kopen van goederen en producten, …