Wetenschappen (ASO)

Wie kiest voor de pool wetenschappen?

Er zijn zes eigenschappen waaraan een leerling moet voldoen om de richting wetenschappen met succes te kunnen afleggen:

1) de leerling leert graag en is bereid om elke dag voor zijn of haar
studies te werken

2) de leerling beschikt over een gezonde portie nieuwsgierigheid

3) de leerling heeft wiskundig inzicht

4) de leerling kan logisch nadenken

5) de leerling kan nauwkeurig werken

6) de leerling heeft een grote aanleg voor abstract denken

Wat is de inhoud van de wetenschappelijke vakken?

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket wetenschappen aan. Tijdens de lessen biologie, chemie en fysica wordt de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestudeerd. Naast de theoretische aspecten leer je ook wetenschappelijke handelingen (practica) en het wetenschappelijk denkproces (het maken van een practicumverslag) aan. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk het verband te vinden tussen de behandelde leerstof en actualiteit.

Welke toekomstperspectieven biedt de richting?

3de graad:

Vanuit de richting wetenschappen in de tweede graad is er vooral een doorstroming naar de richtingen Wetenschappen-Wiskunde en Moderne talen-Wetenschappen.
Dit belet een leerling echter niet om, eventueel met een inhaalbeweging, een andere studierichting te kiezen in de derde graad.

Hoger onderwijs:

De richting wetenschappen biedt een brede en kwaliteitsvolle basis aan om studies in het hoger onderwijs aan te vatten. Meestal wordt er gekozen voor een wetenschappelijke opleiding maar ook de andere studierichtingen liggen binnen de mogelijkheden.