Moderne vreemde talen in 3e graad ASO

Basispakket

 • basis Frans en Engels zijn dezelfde in alle richtingen

 • dit wil zeggen dat talen ook belangrijk zijn in de niet-talige richtingen: wetenschappen-wiskunde en economie-wiskunde

Taalgerichte studierichtingen op VCM: economie-moderne talen en moderne talen-wetenschappen

 • motivatie en interesse voor moderne talen is een vereiste

 • gewenste “voorkennis”: goede resultaten voor de taalvakken in het 4de jaar

 • talen zijn hoofdvakken

 • je leert zelfstandig te werken – ook in je vrije tijd via boeken, films, muziek, … - om het eigen taalleerproces te sturen

 • naast het basispakket is in deze richtingen ruimte voor de specifieke eindtermen moderne talen

 • één van de onderzoekscompetenties staat in het teken van Frans of Engels

 • mogelijkheid tot het volgen van Spaans of Italiaans als keuzevak

Vakinhouden

 • leunen aan bij de geïntegreerde aanpak in de 2de graad (doel: taaltaken)

 • daarnaast is er ook aandacht voor algemene vorming op het vlak van taalbeschouwing en literatuur

Evaluatie

 • gespreide evaluatie met een geïntegreerde eindevaluatie in de examenperiode

 • talenportfolio

Moderne vreemde talen in 3e graad TSO

Basispakket

 • basis Frans en Engels zijn dezelfde in alle richtingen

 • daarnaast ook domeingebonden onderwerpen naargelang de gekozen studierichting (bv. thema ‘marketing’ in richting Handel, thema ‘Mobile navigation’ in richting Informaticabeheer, …)

Taalgerichte studierichting op VCM: secretariaat-talen

 • motivatie en interesse voor moderne talen is een vereiste

 • talen zijn samen met het vak ‘secretariaat’ hoofdvakken

 • aandacht voor taal in een zakelijke context (telefoneren, brieven schrijven, mailverkeer, …)

 • alternatieve en creatieve werkvormen, bv. folder maken, presentatie van een bedrijf, zelf schooluitstap regelen, zakenlunch organiseren, …

 • geïntegreerde aanpak waarbij vaardigheden, taalbeschouwing en in beperkte mate ook literatuur aan bod komen

 • mogelijkheid tot het volgen van Spaanse les

Evaluatie

 • gespreide evaluatie met een geïntegreerde eindevaluatie in de examenperiode

 • portfolio's