Wetenschappen

2de graad:

De Junior Olympiade Natuurwetenschappen (= JON) is het jongere broertje van de vier Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen (zie 3de graad).

Tijdens de JON trachten leerlingen van de tweede graad theoretische vragen en praktische oefeningen over biologie, chemie, geografie en fysica te beantwoorden. De vragen zijn evenwichtig verdeeld over de vier vakken.

De wedstrijd bestaat uit twee rondes. De eerste ronde verloopt online bij ons op school op woensdagnamiddag. Leerlingen die het selectiepercentage behalen mogen door naar de tweede ronde. De tweede rond is op verplaatsing. Tijdens de tweede ronde strijden een 200-tal leerlingen van over heel Vlaanderen om 30 medailles. De 30 eindwinnaars ontvangen een mooi prijzenpakket.

De JON is een leuke uitdaging aangezien leerlingen hun reeds opgedane kennis kunnen testen met leeftijdsgenoten van over heel Vlaanderen.
De olympiade werd in het leven geroepen om de leerlingen vertrouwd te maken met het principe van de olympiade én in de hoop hen te prikkelen om deel te nemen aan één of meerdere vakspecifieke olympiades in de derde graad.

Meer informatie evenals de vragen en de antwoorden van vorige edities kan je terugvinden op https://www.vonw.be/olympiade-junior

3de graad:

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede als derde graad ASO, TSO en BSO.

De eerste ronde wordt afgenomen op school met een online systeem, de volgende rondes gaan telkens door in Gent.

De voorbije jaren hadden we telkens leerlingen die doorstootten naar de tweede ronde van chemie en/of fysica.

Talen-Frans

OLYFRAN, de Vlaamse Olympi@de van het Frans

1ste graad:

Alle leerlingen van het tweede jaar nemen deel aan OLYFRAN-CADET. Dit wordt niet opgevat als een echte wedstrijd, maar dient om jongeren aan te zetten onze tweede landstaal zo goed mogelijk te leren. Een goede beheersing van onze tweede landstaal biedt mogelijks meer en betere beroepskansen. OLYFRAN-CADET is tevens een middel tot zelfontplooiing. OLYFRAN-CADET verloopt online en wordt afgenomen op onze school.

2de graad en 3de graad:

Olyfran Vlaanderen organiseert elk jaar de Vlaamse Olympi@de van het Frans, een wedstrijd Frans voor de leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs.

Elk jaar geven wij aan onze leerlingen van de 2de en 3de graad ASO de kans om deel te nemen aan deze wedstrijd. De schriftelijke selectieproeven met meerkeuzevragen vinden plaats op school op woensdagnamiddag.

Naast de uitdaging om mee te doen, zijn er ook prachtige individuele prijzen te winnen zoals een verblijf in Frankrijk, duo-Interrail-tickets, een citytrip naar Parijs, een jaar lang wekelijks gratis naar de film, schoolprijzen… .

In het schooljaar 2018-2019 behoorde Julie Van Den Berge tot de 10% beste deelnemers en was ze dus bij de laureaten van de 3de graad!

Informatica

BEBRAS-wedstrijd

De Bebras-wedstrijd heeft als doel de deelnemers warm te maken voor de informatica in het bijzonder en het computationeel en probleemoplossend denken in het algemeen. Deze wedstrijd gaat tijdens de lesuren door in de school zelf. De Bebras-wedstrijd is een internationale wedstrijd die ondertussen reeds wordt georganiseerd in meer dan 30 landen over de hele wereld.

Informatica olympiade

De informatica olympiade is een wedstrijd creatief probleemoplossend denken en geeft een initiatie tot programmeren voor leerlingen uit het secundair onderwijs.

De eerste ronde bevat enkel puzzelvragen en logica, geen vragen over programmeren, dus er is geen voorkennis vereist. Enkel de finale bevat vragen waarbij code op papier gelezen en vervolledigd moet worden.

De wedstrijd omvat drie categorieën volgens studiejaar, die elk een eigen klassement krijgen:
Belofte (1ste graad), Junior (2de graad) en Senior (3de graad)

Wie voorbij de eerste ronde raakt, mag een opleiding volgen en krijgt ook enkele tools aangereikt om de basis van programmeren te leren. De allerbesten mogen ook meedoen met de trainingen van de nationale ploeg (beCP).

Vlaamse programmeerwedstrijd

De VPW is geen klassieke "Olympiade": er wordt een grote nadruk gelegd op teamwork, vragen worden rechtstreeks opgelost op computer, en antwoorden worden volledig geautomatiseerd verbeterd.

Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door een hogeschool of universiteit in Vlaanderen. Deelnemers nemen het tegen elkaar op door in beperkte tijd (3 uur) zoveel mogelijk uitdagende programmeeroefeningen op te lossen in één van de vele ondersteunde programmeertalen.

De deelnemers organiseren zich in teams van 3 personen, en dienen onderling samen te werken om hun kans op slagen te verhogen.

Wiskunde

1ste graad:

www.kangoeroe.org

Rekenen, denken en puzzelen voor 8- tot 14-jarigen. De kangoeroewedstrijd gaat jaarlijks door in de maand maart in ruim 55 landen. Ze bestaat uit vier edities, elk bedoeld voor een specifieke doelgroep. In elke editie krijgen de leerlingen meerkeuzevragen voorgeschoteld die stuk voor stuk een vonkje creativiteit en een flits van inzicht vragen. De kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor ieder op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken.

2de en 3de graad:

Willen onze leerlingen hun wiskundig inzicht eens vergelijken met de rest van de Vlaamse jongeren, dan kunnen ze jaarlijks deelnemen aan één van de wiskundewedstrijden. Voor de tweede graad is er de Junioren Wiskunde Olympiade (= JWO) en voor de derde graad de Vlaamse Wiskunde Olympiade (=VWO).

De VWO en JWO bestaat uit drie ronden. De eerste ronde gaat door op onze school zelf. Leerlingen kunnen kiezen om deel te nemen of niet. Tenzij je in de derde graad ECWI of WEWI volgt, dan wordt je geacht sowieso deel te nemen. Ze krijgen een dertigtal uitdagende wiskundige breinbrekers voorgeschoteld, op te lossen in maximum drie uur. De leerlingen die de cesuur (= ondergrens van de 10% best scorenden over Vlaanderen) halen mogen door naar een tweede ronde in Gent. Daar krijgen ze evenveel vragen, nu echter in maximum twee uur af te leggen. Wie daar de cesuur haalt, mag naar de finale in Brussel of Leuven.

De voorbije jaren konden we steeds rekenen op de inzet van onze leerlingen uit onze wiskundige richtingen. Enkelen haalden hierbij de tweede ronde.
In schooljaar 2018-2019 voor de VWO: Louise De Groote (6WEWI) en voor de JWO: Mauris Van Der Linden (4WET). In schooljaar 2019-2020 voor de VWO Mauris Van Der Linden (5WEWI).

Voor wie zich wil verdiepen in de wiskundige breinbrekers : zie U-Solvit op de site www.vwo.be.

Talen Nederlands, Duits en Engels

Elk jaar krijgen de leerlingen van het zesde middelbaar de kans om deel te nemen aan een taalwedstrijd die georganiseerd wordt door de Faculteit Letteren Campus Brussel. Tijdens deze wedstrijd kunnen de leerlingen hun kennis van één of twee talen meten met andere laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Voor enkele laureaten betaalt de universiteit een taalstage tijdens de zomervakantie. Verder zijn er ook boeken en andere prijzen te winnen.

Femke De Cooman en Irini Verbeeck uit ECMT zijn 2 oud-leerlingen die eerder onze school vertegenwoordigden op de taalwedstrijd. In het kader van het keuzevak Duits namen beide leerlingen aan deze wedstrijd deel en werden ze geselecteerd voor de 2de ronde. Ze behoorden daarmee tot de 30 beste kandidaten! Femke en Irini studeren nu allebei talen verder. Irini vertoefde zelfs even in Duitsland in het kader van een Europees uitwisselingsprogramma.

Meer informatie over de taalwedstrijd evenals voorbeeldvragen kan je terugvinden op https://www.kuleuven.be/campus/campus-brussel-old/taalwedstrijd